PROBLÉMY S PŘIHLÁŠENÍM DO REGISTROVANÉ ČÁSTI

  • pravděpodobně jste ještě neodevzadli přihlášku vašeho dítěte trenérům a tudíž nejsme schopni identifikovat, zda jste či nejste členové našeho oddílu
 
  • může nastat chyba systému - v případě, že máte řádně odevzadnou přihlášku a přihlášení stále není možné, kontaktujte prosím trenérky Mirku nebo Evu viz.kontakt