Tradiční ples klubů seniorů v Havířově

12.03.2024

Náš oddíl přijal milé pozvání Magistrátu města Havířova a dne 01.03.2024, jako již každoročně vystoupil se svými dvěma choreografiemi na tradičním plese klubů seniorů. První vystoupily nejmenší akrobatky oddílu a od obecenstva si odnesly krásný potlesk. V druhé společné choreografii se předvedlo sedmnáct již zkušených akrobatů. Po vystoupení se ozývalo "Opakovat!" a ze sálu byl slyšet hlasitý potlesk. Tímto děkujeme za pozvání, milé dárečky pro akrobatky a budeme se těšit na příští rok.

Na závěr nám dovolte zmínit.. 😊 "Byli jsme na Polaru"